Kayıtlar

Temmuz, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

SQL Ders35 - JOIN

Resim
SQL'de JOIN 2 veya daha fazla tabloyu birleştirmek için kullanılır. Bu birleştirme işlemi UNION da olduğu gibi düşey değil yatay bir biçimdedir. Dolayısıyla UNION operatöründeki gibi tabloların aynı kolonlara sahip olması gerekmez.

JOIN türleri
InnerLeft OuterRight OuterFull OuterSelf  r1 tablosu

 r2 tablosu
Inner Join

İki veya daha fazla tablonun kesişimini alır.


SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi
INNER JOIN tablo_ismi2
ON kolon_ismi=kolon_ismi2


SqlQuery35.sql
SELECT * FROM r1 INNERJOIN r2 ON r1.id=r2.id;

Left Outer Join

İki tablo ile işlem yapıldığı düşünülürse ilk tablonun tamamını, ikinci tablonun ise ilk tabloyla eşleşen kısımlarını alır.


SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi
LEFT JOIN tablo_ismi2
ON kolon_ismi=kolon_ismi2


SqlQuery35_2.sql
SELECT * FROM r1 LEFTJOIN r2 ON r1.id=r2.id;

Right Outer Join

İki tablo ile işlem yapıldığı düşünülürse ikinci tablonun tamamını, ilk tablonun ise ikinci tabloyla eşleşen kısımlarını alır.


SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi
RIGHT JOIN tablo_ism…