Kayıtlar

JSP etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

JSP Ders05 - Aksiyon Elemanları

Resim
JSP’de birçok aksiyon elemanı vardır. Bunların her biri farklı bir görevi icra etmekle görevlidir.

Aksiyon elemanı Görevi jsp:forward request ve responseu farklı kaynağa yönlendirir. jsp:include farklı bir kaynağı sayfaya dahil eder. jsp:useBean yeni bir bean nesnesi oluşturur. jsp:setProperty bean nesnesinin özelliklerini setler. jsp:getProperty bean nesnesinin özelliklerini geri döndürür. jsp:plugin applet gibi farklı bir öğe (embedded )gömer. jsp:param parametre değeri setler.

JSP Ders04 - JSP Direktifleri

Resim
JSP’de 3 çeşit direktif vardır. Bu direktifler web containera jsp sayfalarının servlet sayfalarına nasıl dönüştürüleceğini söyler.
Page direktifi Include direktifi Taglib direktifi Page direktifleri tüm sayfa boyunca kabul edilen attributeleri tanımlar.
Birçok page direktifi vardır.
import,contentType,extends,info,buffer,language,isELIgnored,isThreadSafe,autoFlush,session,pageEncoding,errorPage,isErrorPage

import attributeü java SE’daki gibidir.Sayfaya sınıf,inteface(arayüz) veya tüm paket üyelerini eklemeye yarar.

Örnek Kullanılışı <html><body><%@ page import="test.Personel"%><%=new Personel(“enes”).yazdir()%></body></html>
contentType attributeü http responseun mıme(Multipurpose Internet Mail Extension) tipini belirler.
Örnek kullanılışı <html><body><%@ page contentType=”text/html”%><%@ page import="test.Personel"%><%=new Personel(“enes”).yazdir() %></body></html>
Extends attributeü kal…