Kayıtlar

Servlet etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Servlet Ders11 - Servlet Filter

Resim
İstemcinin gönderdiği istek servera ulaştırılmadan önce veya sonra belirli bir filtreden geçirilebilir.Filtreleme işlemi gerekli dönüşümler,log kayıtlarının tutulması,sıkıştırma,şifreleme veya şifre çözme amaçlı olabilir.Servlet filtreleri pluggabledir.Yani servera kolayca çıkarılıp takılabilirdir.

Servlet Ders10 - HttpSession

Resim

Servlet Ders09 - Cookieler

Resim

Servlet Ders08 - Servlet Attribute

Resim
Servlet attributeler bir servletten diğerine bilgilerin taşınabilmesini sağlayan nesnelerdir.Bu nesneler oluşturulabilir,silinebilir ve değerleri değiştirilebilirdirler.

Servlet Ders07 - ServletContext

Resim
ServletContext nesnesi web container tarafından her proje için bir tane oluşturulur.ServletConfigte olduğu gibi yine başlangıç parametrelerini almak için kullanılır.ServletConfigten farkı servlete özel olmamasıdır.

 Ön Bilgi
//servletcontext nesnesi oluşturma ServletContext context=getServletContext(); //servletcontext nesnesi ile başlangıç parametresini alma String x=context.getInitParameter("x");
Servlet.java package test; import java.io.IOException; import java.io.PrintWriter; import javax.servlet.ServletContext; import javax.servlet.ServletException; import javax.servlet.annotation.WebServlet; import javax.servlet.http.HttpServlet; import javax.servlet.http.HttpServletRequest; import javax.servlet.http.HttpServletResponse; publicclass Servlet extends HttpServlet { privatestaticfinallong serialVersionUID = 1L; protectedvoid doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("…

Servlet Ders06 - ServletConfig

Resim
ServletConfig nesnesi web container tarafından her servlet için üretilir.Web.xml dosyasından yapılandırma bilgileri almak için kullanılır.

Servlet Ders05 - sendRedirect

Resim
HttpServletResponse arayüzünün bir metodu olan sendRedirect response’u farklı bir kaynağa gönderir.forward metodundan farklı olarak istemci tarafında çalışır,her seferinde yeni bir istek üretir.

Ön Bilgi
response.sendRedirect("/x.html"); //İlgili kaynak için yeni bir istek oluşturur.

Servlet Ders04 - RequestDispatcher

Resim
RequestDispatcher arayüzü bir isteği başka bir kaynağa yönlendirmeye veya isteğe bir kaynak eklemeye yarar.
Yönlendirme işlemi forward,
Kaynak ekleme işlemi include fonksiyonu ile yapılır.

Servlet Ders03 - ServletRequest Interface

Resim
Bir ServletRequest nesnesi istemcinin gönderdiği istek bilgilerini sunucu tarafında işleyebilmek kullanılır.

Servlet Ders02 - İlk Servlet Projesi

Resim
Eclipse üzerinden,
File -> New Project -> Web -> Dynamic Web Project
Yolu ile yeni bir proje açıyoruz.

Proje ismini giriyoruz.
Yeni bir servlet açıyoruz.Servlet.java

package test; import java.io.IOException; import java.io.PrintWriter; import javax.servlet.ServletException; import javax.servlet.annotation.WebServlet; import javax.servlet.http.HttpServlet; import javax.servlet.http.HttpServletRequest; import javax.servlet.http.HttpServletResponse; @WebServlet("/Servlet") publicclass Servlet extends HttpServlet { privatestaticfinallong serialVersionUID = 1L; protectedvoid doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html"); PrintWriter out=response.getWriter(); out.println("<html><head></head><body>"); out.println("<h1>merhabalar</h1>"); out.println("</body></html>"); } pro…

Servlet Ders01 - Servlete Giriş

Servlet sunucu tabanlı dinamik web sayfaları oluşturmak için kullanılan java sınıflarıdır.