Kayıtlar

mini-proje etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Java Mini Proje 005 - Dik Üçgenin Hipotenüsünü Bulma

Resim
Hipotenüs,dik açının karşısında bulunan kenara verilen addır. Aşağıdaki şekilde hipotenüs c kenarıdır.
 Hipotenüs kenarının hesaplanışı c^2 = a^2 + b^2 c^2 değerinin de kök alınırsa c yani hipotenüs bulunmuş olur. Şimdi örnek programımızı yapalım.

Main.java
package test; publicclass Main { publicstaticvoid main(String[] args) { System.out.println("3,4\t->\t"+hipotenusBul(3,4)); System.out.println("5,12\t->\t"+hipotenusBul(5,12)); System.out.printf("1,2\t->\t%.3f",hipotenusBul(1,2)); System.out.printf("\n10,16\t->\t%.3f",hipotenusBul(10,16)); } publicstaticdouble hipotenusBul(double a, double b){ double a2b2=a*a+b*b; return Math.sqrt(a2b2); } }

Java Mini Proje 004 - Faktöriyel Bulma

Resim
Bir sayının faktöriyeli 1'den başlayarak o sayıya kadar olan sayıların çarpımıyla bulunur.
Yani n faktoriyel ;
1 x 2 x ......... x n ile hesaplanır. n faktöriyel n! ile gösterilir.

Faktöriyel için bazı kurallar tanımlanmıştır.
0! = 1' dir.1! = 1' dir.diğer sayılar standart biçimde hesaplanır.
    Faktöriyelin ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını anladık şimdi sıra programını yazmakta.Bu problemi basit bir döngü yardımıyla yapabiliriz. Bir tane araSonuc değişkeni oluşturursak ve n sayısına kadar olan sayıları çarparak bu araSonuc değişkenimize atarsak, en son n sayısı ile de çarptığımızda n sayısının faktöriyelini elde etmiş oluruz.

Şimdi bunları uygulayalım.

Main.java
package test; publicclass Main { publicstaticvoid main(String[] args) { System.out.println("0!\t->\t"+faktoriyel(0)); System.out.println("1!\t->\t"+faktoriyel(1)); System.out.println("2!\t->\t"+faktoriyel(2)); System.out.println("3!\t->\t"+faktori…

Java Mini Proje 003 - İki Sayının Ortak Bölenlerinin En Büyüğünü Bulma (OBEB)

Resim
Bu projede iki sayının ortak katlarının en büyüğünü bulmaya çalışacağız. Bu işleme başlamadan önce ilk önce olayın özünü iyi kavramak gerekli.

Basit örnekler vermek gerekirse;
1 ve 2'nin en büyük ortak katı 1'dir.2 ve 3'ün en büyük ortak katı 1'dir.12 ve 8'in en büyük ortak katı 4'tür.16 ve 16'nın en büyük ortak katı 16'dır.16 ve 24'ün en büyük ortak katı 8'dir.25 ve 15'in en büyük ortak katı 5'tir. 15 ve 10'un en büyük ortak katı 5'tir.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçları çıkarabiliriz.

İki sayının ortak katı
Küçük sayıya eşit olabilir. (1 ve 2 örneği)Küçük sayıdan daha küçük olabilir. ( 12 ve 8 , 16 ve 24 örnekleri)Büyük sayıya hiçbir zaman eşit olmaz.(Eğer sayılar eşitse direkt o sayılara eşit olur.(16 ve 16 örneği))İki sayı da çiftse obeb çifttir. (12 ve 8 , 16 ve 24)İki sayı da tekse obeb tektir (25 ve 15)Sayılardan biri tek, biri çiftse obeb tektir. (1 ve 2, 2 ve 3,15 ve 10)
Bu problemin çözümü birçok farklı yolla e…

Java Mini Proje 002 - Bir Sayının Basamakları Toplamını Bulma

Resim
Bir sayının basamakları toplamını bulmadan önce yapmamız gerek ilk iş sayının basamaklarına ayırmaktır.

Peki bir sayıyı basamaklarına nasıl ayırırız ?

   Bu problemi gerçek hayatta çözerken her bir rakamı direkt olarak topluyorduk.Bunu şimdi bilgisayara yaptırmamız gerekli.Sayının en sağından başladığımızı varsayalım.En sağdaki rakamı nasıl elde ederiz ? Tabi ki de mod alma ile.Bir sayı mod 10 ile işleme sokulduğunda o sayının 10'a bölümünden kalanı verir.

   Şimdi yapmamız gereken artık sağdan ikinci rakamı elde etmek.Ama mod 10 ifadesi bize sayının ilk rakamını veriyordu.Biz ikinci rakamı elde etmek istiyoruz.Bunun için yapmamız gereken sayıyı 10'a bölmektir.Sayıyı 10'a bölersek sayının en sağdaki ilk rakamından kurtulmuş oluruz.Böylece sayının ikinci rakamı artık sayının ilk rakamı olmuş olur.Artık bu sayıya mod 10 ile işleme sokarsak başta bize verilen sayının sağdan ikinci rakamını elde etmiş oluruz.

Bu işlemler ne zamana kadar sürecek ?

Bu işlemler ta ki sayının 10&…

Java Mini Proje 001 - Bir Sayının Basamak Sayısını Bulma

Resim
Bu projede verilen sayının basamak sayısını bulmayı deneyeceğiz.Öncelikle işin mantığını çözüp sonra programlama aşamasına geçmek her zaman daha iyidir.

    Bir sayınının basamak sayısını gerçek hayatta rakamları sayarak yaparız.Peki bunu bilgisayara nasıl yaptırabiliriz ?

    Basamak sayısı bulunmasını istediğimiz sayıyı 10'a bölsek en sağdan bir basamak atmış olmaz mıyız ?
Her 10'a bölüşümüzde de saydığımız basamak sayısını 1 arttırsak o zamana kadar saydığımız basamak sayısını elde ederiz.Sayıyı 10'a böldükten sonra geride kalan sayı için aynı işlemleri uygulasak sonucumuz doğru çıkacaktır.

Peki ne zamana kadar 10'a bölmeliyiz ?
Tabiki de sayının 10'a bölümü 1 veya 1'den büyük olduğu sürece bölmeliyiz. 10/10 = 1'dir. demek ki sayılacak 1 basamak daha var.

Peki sayının 10'e bölümü 1'den küçük olunca ne olmuş oluyor ?
Düşünün işlemleri yaptınız,yaptınız.Artık elinizde 9 kaldı.
9/10 = 0 (integer değerde virgülden sonrası dikkate alınmadığından).A…