SQL Ders19 - SELECT SUM


   SQL'de SUM operatörü belirli bir kolondaki satir değerlerinin toplanmasını sağlamaktadır.


SELECT SUM(kolon_ismi)
FROM tablo_ismi;


SqlQuery19.sql
SELECT SUM(MAAS) AS toplam
FROM personeller;

sql select sum

sql select sum

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Eclipse Plugin Nasıl Kaldırılır ?

Java Mini Proje 003 - İki Sayının Ortak Bölenlerinin En Büyüğünü Bulma (OBEB)

Java Mini Proje 001 - Bir Sayının Basamak Sayısını Bulma