SQL Ders30 - HAVING


   SQL'de HAVING operatörü GROUP BY operatörüne koşul koymak için kullanılır. WHERE operatörü her bir tablo verisine koşul koymak için kullanılıyordu. HAVING operatörü ise gruplama yapıldıktan sonra bu gruplara bir koşul koymak için kullanılır.


SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi
WHERE kosul
GROUP BY kolon_ismi
HAVING kosul2;


SqlQuery30.sql
SELECT ulke,count(ulke)
FROM kisiler
WHERE id BETWEEN 2 AND 4
GROUP BY ulke
HAVING COUNT(id)>=2
ORDER BY count(id) DESC;

Yukarıdaki sorgu kisiler tablosunun verilerini idsi 2 ve 4 arasında olan verileri ülkelere göre gruplandırır ve bu gruplandırmada ülkedeki kisi sayısı 2 veya daha fazla ise onları idleri azalan sırada ülke ve ülkedeki kişi sayısı kolonlarına koyar.

sql having


sql having


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Eclipse Plugin Nasıl Kaldırılır ?

Java Mini Proje 003 - İki Sayının Ortak Bölenlerinin En Büyüğünü Bulma (OBEB)

Java Mini Proje 001 - Bir Sayının Basamak Sayısını Bulma