SQL Ders42 - CONSTRAINTS | DEFAULT


DEFAULT 

Tabloya bir veri eklendiğinde ilgili kolona ait bir değer yoksa, hali hazırda bulunan DEFAULT değer kullanılır.


CREATE TABLE tablo_ismi(
degisken_ismi degisken_tipi DEFAULT deger;
);


DEFAULT sınırlandırmasını daha önce oluşturulmuş bir tabloya ekleme


ALTER TABLE tablo_ismi
ALTER COLUMN kolon_ismi SET DEFAULT deger;


DEFAULT sınırlandırmasını silme


ALTER TABLE tablo_ismi
ALTER COLUMN kolon_ismi DROP DEFAULT;


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Eclipse Plugin Nasıl Kaldırılır ?

Java Mini Proje 003 - İki Sayının Ortak Bölenlerinin En Büyüğünü Bulma (OBEB)

Java Mini Proje 001 - Bir Sayının Basamak Sayısını Bulma