Kayıtlar

güncelleme etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

SQL Ders35 - JOIN

Resim
SQL'de JOIN 2 veya daha fazla tabloyu birleştirmek için kullanılır. Bu birleştirme işlemi UNION da olduğu gibi düşey değil yatay bir biçimdedir. Dolayısıyla UNION operatöründeki gibi tabloların aynı kolonlara sahip olması gerekmez.

JOIN türleri
InnerLeft OuterRight OuterFull OuterSelf  r1 tablosu

 r2 tablosu
Inner Join

İki veya daha fazla tablonun kesişimini alır.


SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi
INNER JOIN tablo_ismi2
ON kolon_ismi=kolon_ismi2


SqlQuery35.sql
SELECT * FROM r1 INNERJOIN r2 ON r1.id=r2.id;

Left Outer Join

İki tablo ile işlem yapıldığı düşünülürse ilk tablonun tamamını, ikinci tablonun ise ilk tabloyla eşleşen kısımlarını alır.


SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi
LEFT JOIN tablo_ismi2
ON kolon_ismi=kolon_ismi2


SqlQuery35_2.sql
SELECT * FROM r1 LEFTJOIN r2 ON r1.id=r2.id;

Right Outer Join

İki tablo ile işlem yapıldığı düşünülürse ikinci tablonun tamamını, ilk tablonun ise ikinci tabloyla eşleşen kısımlarını alır.


SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi
RIGHT JOIN tablo_ism…

SQL Ders34 - UNION | UNION ALL

Resim
SQL'de UNION ve UNION ALL operatörü 2 veya daha fazla tablonun sorgu sonuçlarını birleştirmek için kullanılır.

Bu operatörü kullanabilmek için gerekli kurallar;
Sonucu birleştirilecek tablolar aynı sayıda kolon içermelidir.Sonucu birleştirilecek tabloların kolon tipleri karşılıklı eşleşmelidir.Sonucu birleştirilecek tabloların kolonları aynı sırada olmalıdır. Kopya satırların tekrar tekrar gösterilmemesi için UNION operatörü kullanılır.


SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi
UNION
SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi


 p1 tablosu

p2 tablosu
SqlQuery34.sql
SELECT * FROM p1 UNIONSELECT * FROM p2;

Kopya satırların tekrar tekrar gösterilmesi için UNION ALL operatörü kullanılır.


SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi
UNION ALL
SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi


SqlQuery34_2.sql
SELECT * FROM p1 UNIONALLSELECT * FROM p2;


SQL Ders33 - VIEW

Resim
SQL'de VIEW operatörü sanal tablo oluşturmak için kullanılır.

VIEW oluşturma


CREATE VIEW view_ismi AS
SELECT kolon_ismi
FROM tablo _ismi;SqlQuery33.sql
CREATEVIEW istanbullular ASSELECT * FROM kisiler WHERE sehir='istanbul';
VIEW kullanma


SELECT kolon_ismi
FROM view_ismi;


SqlQuery33_2.sql
SELECT * FROM istanbullular;


VIEW güncelleme


ALTER VIEW view_ismi AS
SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi;


SqlQuery33_3.sql
ALTERVIEW istanbullular ASSELECT * FROM kisiler WHERE sehir='londra';
VIEW silme


DROP VIEW view_ismi;


SqlQuery33_4.sql
DROPVIEW istanbullular;

SQL Ders32 - UPDATE

Resim
SQL'de UPDATE operatörü tablo üzerinde günceleme yapmayı sağlar.


UPDATE tablo_ismi
SET kolon_adi=deger;
WHERE kosul;


SqlQuery32.sql
UPDATE kisiler SET sehir='istanbul'WHERE ad='enes';