SQL Ders34 - UNION | UNION ALL


   SQL'de UNION ve UNION ALL operatörü 2 veya daha fazla tablonun sorgu sonuçlarını birleştirmek için kullanılır.

Bu operatörü kullanabilmek için gerekli kurallar;
  • Sonucu birleştirilecek tablolar aynı sayıda kolon içermelidir.
  • Sonucu birleştirilecek tabloların kolon tipleri karşılıklı eşleşmelidir.
  • Sonucu birleştirilecek tabloların kolonları aynı sırada olmalıdır.
Kopya satırların tekrar tekrar gösterilmemesi için UNION operatörü kullanılır.


SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi
UNION
SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi


sql union union all
 p1 tablosu

sql union union all

p2 tablosu

SqlQuery34.sql
SELECT *
FROM p1
UNION
SELECT *
FROM p2;

sql union union all

Kopya satırların tekrar tekrar gösterilmesi için UNION ALL operatörü kullanılır.


SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi
UNION ALL
SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi


SqlQuery34_2.sql
SELECT *
FROM p1
UNION ALL
SELECT *
FROM p2;

sql union union all


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Eclipse Plugin Nasıl Kaldırılır ?

Java Mini Proje 003 - İki Sayının Ortak Bölenlerinin En Büyüğünü Bulma (OBEB)

Java Mini Proje 001 - Bir Sayının Basamak Sayısını Bulma